Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

กระทู้ที่คณบดี ตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
15/07/2017 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นี้ คณะเปิดทำการไหมครับ ณัฏฐนิช
22/06/2017 ใบ ร.บ. ตัวจริง ราฟ
15/06/2017 โอนหน่วยกิตข้ามมหาวิทยาลัย (คุณสมชาย) สมชาย
15/06/2017 หลักสูตร ป.โท วิศวกรรมโลจิสติกส์ และ Phd (Logistics) Putsadee
13/06/2017 การเรียนปรับพื้นฐาน ภาพวิว
05/06/2017 ศึกษาต่อ นศ.ราชภัฎ
02/06/2017 การเรียนปรับพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปรเมศวร์
25/04/2017 หลักสูตร ป.โท วิศวกรรมโลจิสติกส์ และ Phd (Logistics) Somsin
09/04/2017 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ รองรับ ใบ กว. วันชัย
18/03/2017 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มณทิรา
18/03/2017 วิศวะโลจิสติกส์ มณทิรา
11/03/2017 คณะวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีเรียนแค่วันเสาร์/อาทิตย์มั้ยคะ ชนาภัทร
09/03/2017 การเรียนต่อ เวชนา
06/03/2017 การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา SUCHART
05/03/2017 การศึกษาต่อ ฉวีวรรณ
23/02/2017 ทุนเต็ม Dek60
11/02/2017 คณะวิศวกรรม นร.61
28/11/2016 การรับสมัคร คณะบัญชี ระดับปริญญาโท ภาควันเสาร์ วันอาทิตย์ เอกณรงค์
25/08/2016 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 3 นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
30/04/2016 เกียรตินิยม Anusorn