วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Department of Rail and Emerging Business Management Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียนหลักสูตร 2 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.)

เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรัุงแผนการเรียน จะแสดงข้อมูลให้เห็นในเร็วๆนี้

โปรดเข้ามาดูใหม่ในภายหลัง