Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รางวัลและผลงานนักศึกษา

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

รางวัล Young Ali Hero Competition
หุ่นยนต์ซูโม่จากสาขาคอมพิวเตอร์
รับมอบทุนการศึกษา
ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ระเบิด TechnoMart
หุ่นยนต์กู้ภัยรับรางวัลที่ 1 บีโอไอแฟร์
แชมป์ Thailand Recuse Robot