Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนักศึกษาดูงาน

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ฝึกอบรมเรื่องการซ่อมสีรถพื้นฐาน
น.ศ. ดูงาน SCG Logistics
ดูงาน บริษัทบุญถาวร จำกัด ปทุมธานี
ดูงานบริษัทจระเข้ คอร์ปอเรชั่น
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
Workshop นวัตกรรมจากวัสดุแก้ว
ดูงานกลุ่มวิสาหกิจฯ ดอนตูม
ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ดูงานคลังสินค้าที่ บริษัทอัลบาทรอส
ดูงานบริษัท Heno Mortor
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ