Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ

ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ

7 ธันวาคม 2559

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง และสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย ดูงานที่ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2559

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ
ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ
ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ
ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ
ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ
ดูงานที่ท่าเรือกรุงเทพ