Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab

15 มีนาคม 2560

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ