Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link

ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link

27 มกราคม 2560

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์กับฝึกซ้อมแผนจัดการเหตุการณ์รถไฟฟ้าจอดกลางเส้นทางหลักเนื่องจากไม่ได้รับการจ่ายไฟจากระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 โดยในเวลาฝึกซ้อมได้ฝึกซ้อมเวลา 23.00 - 03.00 น. หลังจากให้การให้บริการของรถไฟฟ้า airport link ตามปกติ

โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการฝึกซ้อม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมด้วย

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link
ดูงานรถไฟฟ้า Airport Rail Link