Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานคลังสินค้าที่ บริษัทอัลบาทรอส

4 กุมภาพันธ์ 2560

ศึกษา ดูงาน คลังสินค้าโลจิสติกส์ บริษัทอัลราทอส จังหวัดชลบุรี รับส่งชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิต

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง
  • วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ