Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานบริษัท CP

29 เมษายน 2559

คณาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าอาหารแช่แข็ง CP บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ