Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รางวัลและผลงานนักศึกษา

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560
แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
รางวัล Young Ali Hero Competition
หุ่นยนต์ซูโม่จากสาขาคอมพิวเตอร์
รับมอบทุนการศึกษา
ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ระเบิด TechnoMart
หุ่นยนต์กู้ภัยรับรางวัลที่ 1 บีโอไอแฟร์
ชนะเลิศการแข่งขัน AIX Contest 2008
แชมป์ Thailand Recuse Robot
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโลก