Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมกีฬา

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

งานกีฬาสีเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2557
Freshly GearGame 2012
Freshly GearGame 2553
เฟรชชี่ เกียร์เกม 2552
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน
Gear Sport Day 2008
งานแข่งขันฟุตบอลวิศวฯ
การแข่งขันกีฬา Gear Game
งานกีฬาแม่ไทร