Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ภูมิใจวิศวฯลูกแม่ไทร 57
น้องใหม่ชมการแสดงหุ่นยนต์ของคณะฯ
ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร
ชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ระเบิด TechnoMart
Freshly GearGame 2012
นศ. ป.โท - เอก ดูงานที่ประเทศจีน
หุ่นยนต์กู้ภัยรับรางวัลที่ 1 บีโอไอแฟร์
ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ดูงานฮาร์ดดิส WD
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ 2554
วิ่งเกียร์ 2554
ค่ายภูมิใจวิศวฯแม่ไทร ปี 2553