Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 51
Gear Party 2009
วิ่งเกียร์ประจำปีการศึกษา 2552
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน
ชนะเลิศการแข่งขัน AIX Contest 2008
Gear Sport Day 2008
ดูงานบุญถาวร
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 50
ค่ายภูมิใจฯลูกแม่ไทร ค่ายนาวิกโยธิน
แชมป์ Thailand Recuse Robot
AixTraning & Contest
จากพี่สู่น้องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์