Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 2553
ดูงานสถานีดาวเทียมศรีราชา
แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร ปี 2552
เฟรชชี่ เกียร์เกม 2552
ค่ายภูมิใจวิศวแม่ไทรปีการศึกษา2551
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552
อบรม UTP และ Fiber Optic
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 51
Gear Party 2009
วิ่งเกียร์ประจำปีการศึกษา 2552
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน