News

ข่าวสารและประกาศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

Aug

10

2017

กรุงเทพฯ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอม ออกไปอีก 1 สัปดาห์

Aug

09

2017

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลื่อนวันเปิดเทอมภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)

อ่านต่อ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติยศคะแนนสูงสุดประจำชั้นปี

Aug

02

2017

นักศึกษาที่มี่รายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับมอบโล่ประกาศเกียรติยศคะแนนสูงสุดประจำชั้นปี ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3 สิงหาคมนี้ เวลา 9.00 ที่ห้อง 23701 ใครไม่สามารถมาได้รบกวนแจ้ง อาจารย์มนิสรา บารมีชัย

อ่านต่อ

ด้วยความอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

Aug

02

2017

ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2537 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.ของวันที่ 31 กค.2560 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ศาลา 9 โดยมีกำหนดการดังนี้

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ค่าย “ลูกแม่ไทร…จิตใจงาม”

Aug

02

2017

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7

อ่านต่อ

ด้วยรักและผูกพันวันเกษียณอายุ คุณธันยกร เจนภาษา และอาจารย์พัชรี จันทนบุบผา ประจำปี 2560

Jul

26

2017

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นวันแห่งความทรงจำอีกวันหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ถึงวัยเกษียณอายุของ คุณธันยกร เจนภาษา และอาจารย์พัชรี จันทนบุบผา เพราะท่านทั้งสองได้พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุ

อ่านต่อ

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Jul

21

2017

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะมีการเรียนการสอนในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 นี้ค่ะ

อ่านต่อ

ตารางเรียน ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Jul

14

2017

ตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ

อ่านต่อ