News

ข่าวสารและประกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ปั๊มน้ำเคลื่อนที่ได้ ให้กับมูลนิธิสวนหลวง ร.9

Jun

05

2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ และ ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล มอบผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ปั๊มน้ำเคลื่อนที่ได้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการเกษตร ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นทางด้านอุตสาหกรรมปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้กับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 โดย นายณพงษ์ ดวงดี เพื่อใช้ในกิจการด้านงานสวนสาธารณะของทางมูลนิธิฯต่อไป และยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้มีการดำเนินธุรกิจและใช้จริงในท้องตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

นางสาวศศินพิมพ์ ศรีสุขใส นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้ทำงานกับบริษัท I connect Telecom

May

29

2017

นักศึกษา น.ส. ศศินพิมพ์ ศรีสุขใส สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้ทำงานเรียนรู้กับบริษัท I connect Telecom ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณสื่อสาร ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโครงการ/วิศวกรเทคนิคได้ โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบสัญญาณสื่อสารของโครงการ พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single  Rail Transfer Operations: SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ Italian-Thai Development PCL (ITD) และ Henan Weihua Heavy Machinery Company Limited หรือ  ITD-WH Consortium

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับฟังบรรยาย พบปะ พูดคุยกับวิทยากร

May

29

2017

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับฟังบรรยาย พบปะ พูดคุยกับวิทยากรที่พร้อมมอบประสบการณ์และแนะนำแนวทางในการทำงาน

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2540 และกิจกรรมค่ายแม่ไทร

May

24

2017

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกแม่ไทร และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

ขอขอบคุณคุณกิตติ จึงสวนันทน์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม tngroup ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

May

19

2017

วันนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ใคร่ขอขอบคุณทางคุณกิตติ จึงสวนันทน์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม tngroup ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อหารือถึงแนวทางร่วมมือและพัฒนาทางวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ

อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ส่งตัวแทนเข้าร่วมปนะชุมสมาคมวิศกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย SAEThailand ครั้งที่ 20

May

19

2017

สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ส่งตัวแทนเข้าร่วมปนะชุมสมาคมวิศกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย SAEThailand ครั้งที่ 20 เพื่อสร้างความร่วมมือทางสาขาฯในอนาคตกับทางสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมยานยนต์

อ่านต่อ

วิชาบังคับ ที่สามารถเลือกเรียนได้ สำหรับนักศึกษาปี 60

May

16

2017

เพราะหลายๆคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน เพราะถ้าจากจะให้ดีและเก่ง ต้องเรียนในสิ่งที่เราชอบ

วันนี้ เลือกเรียนวิชาบังคับ ตามสิ่งที่เราชอบ

อ่านต่อ

รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2559

May

09

2017

นักศึกษา และนักศึกษาต่างสถาบัน สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วที่นี่ค่ะ

อ่านต่อ