News

ข่าวสารและประกาศ

งาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

Jul

04

2012

รศ.วันชัย รัตนวงษ์ กล่าวเปิดงาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20 ณ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

Jun

27

2012

สำหรับในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุน ประเภท ทุนเรียนดี สมควรได้รับการสนับสนุน ดังรายชื่อต่อไปนี้

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศวันครบรอบวันสถาปนา 49 ปี มหาวิทยาลัย

Jun

25

2012

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 49 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555

อ่านต่อ

นักศึกษารหัส 54 เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับคอมพิวเตอร์ Note Book

Jun

13

2012

สำหรับนักศึกษารหัส 54 ที่เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book ที่พี่ผึ้ง (ปัทมา ตุงโสธานนท์) สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 1
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2555

อ่านต่อ

เปลี่ยน iPad สู่ Computer Notebook เพื่อรองรับโปรแกรมเฉพาะด้าน

May

15

2012

สำหรับนักศึกษาสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาที่สมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แทน ipad (จะได้รับหลังจากเปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์) เนื่องจาก ipad ไม่สามารถรองรับโปรแกรมเฉพาะด้านได้

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ คนที่ 15

Jun

25

2012

ขอแสดงความยินดีแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

อ่านต่อ

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย”

Apr

24

2012

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฝึกอบรม

Apr

24

2012

สำคัญ! ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศของสาขาฯ

อ่านต่อ