News

ข่าวสารและประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับฟังบรรยาย พบปะ พูดคุยกับวิทยากร

May

29

2017

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับฟังบรรยาย พบปะ พูดคุยกับวิทยากรที่พร้อมมอบประสบการณ์และแนะนำแนวทางในการทำงาน

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2540 และกิจกรรมค่ายแม่ไทร

May

24

2017

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกแม่ไทร และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

ขอขอบคุณคุณกิตติ จึงสวนันทน์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม tngroup ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

May

19

2017

วันนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ใคร่ขอขอบคุณทางคุณกิตติ จึงสวนันทน์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม tngroup ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อหารือถึงแนวทางร่วมมือและพัฒนาทางวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ

อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ส่งตัวแทนเข้าร่วมปนะชุมสมาคมวิศกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย SAEThailand ครั้งที่ 20

May

19

2017

สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ส่งตัวแทนเข้าร่วมปนะชุมสมาคมวิศกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย SAEThailand ครั้งที่ 20 เพื่อสร้างความร่วมมือทางสาขาฯในอนาคตกับทางสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมยานยนต์

อ่านต่อ

วิชาบังคับ ที่สามารถเลือกเรียนได้ สำหรับนักศึกษาปี 60

May

16

2017

เพราะหลายๆคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน เพราะถ้าจากจะให้ดีและเก่ง ต้องเรียนในสิ่งที่เราชอบ

วันนี้ เลือกเรียนวิชาบังคับ ตามสิ่งที่เราชอบ

อ่านต่อ

รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2559

May

09

2017

นักศึกษา และนักศึกษาต่างสถาบัน สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วที่นี่ค่ะ

อ่านต่อ

7 - 22 พฤษภาคมนี้ มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้นักศึกษาอ่านหนังสือได้ 24 ชั่วโมงนะ

May

03

2017

ใกล้สอบแล้ว หลายๆวิชาก็คงปิดคอสหมดแล้ว น้องๆรู้กันหรือยังคะ ว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้อำนวยความสะดวก มอบเวลา, สถานที่ เพื่อให้น้องๆได้มานั่งอ่านหนังสือได้ 24 ชั่วโมง ที่ IDE Learning Space, ศูนย์อาหาร และ Student Lounge อาคาร 20 หรืออาคารฟิสเนสนั่นเอง

อ่านต่อ

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่มีวิชาให้ลงทะเบียน โปรดทราบดังนี้

May

02

2017

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่มีวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน หากนักศึกษามีความจำเป็น จะลงทะเบียนเพื่อจบการศึกษาให้ยื่นใบคำร้องขอเปิดวิชานั้น ผ่านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นใบคำร้องที่คณะฯ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม  2560 (ก่อนเวลา 14.00 น.)

อ่านต่อ