News

ข่าวสารและประกาศ

ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเรียนปรับพื้นฐาน วิชาเขียนโปรแกรมฯ ฟิสิกส์วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

Jun

26

2017
ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเรียนปรับพื้นฐาน วิชาเขียนโปรแกรมฯ ฟิสิกส์วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้าเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ปรับความรู้ ความเข้าใจ ก่อนเข้าเรียนจริง โดยมีตารางเรียนดังนี้

อ่านต่อ

ภูมิใจกับความเป็นวิศวะหัวการค้า Young Alihero ทั้ง เคน ลี และ จิมมี่ กับการสัมภาษณ์รายการแฉ ช่อง GMM 25 เมื่อคืนนี้

Jun

15

2017
ภูมิใจกับความเป็นวิศวะหัวการค้า Young Alihero ทั้ง เคน ลี และ จิมมี่ กับการสัมภาษณ์รายการแฉ ช่อง GMM 25 เมื่อคืนนี้

เมื่อคืนของวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายเคน ลี และนายจิมมี่ ได้ไปออกสัมภาษณ์รายการแฉ ช่อง GMM 25 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

Jun

08

2017
การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และค่าย “คุณธรรมจริยธรรม” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้า, รอบบ่าย) ณ มหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย นำพานักศึกษาคณะวิศวฯ เข้าสู่ชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ซ่อมบำรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว

Jun

05

2017
ดร.มณิสรา บารมีชัย นำพานักศึกษาคณะวิศวฯ เข้าสู่ชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ซ่อมบำรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว

ก็เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบความสุขและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการสร้างอาคาร สร้างถนน ซ่อมหลังคา ซ่อมเครื่องเล่นเด็ก เดินสาย อินเตอร์เน็ต กิจกรรมดีๆสู่สังคม โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า "ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร"

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ปั๊มน้ำเคลื่อนที่ได้ ให้กับมูลนิธิสวนหลวง ร.9

Jun

05

2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ปั๊มน้ำเคลื่อนที่ได้ ให้กับมูลนิธิสวนหลวง ร.9

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ และ ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล มอบผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ปั๊มน้ำเคลื่อนที่ได้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการเกษตร ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นทางด้านอุตสาหกรรมปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้กับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 โดย นายณพงษ์ ดวงดี เพื่อใช้ในกิจการด้านงานสวนสาธารณะของทางมูลนิธิฯต่อไป และยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้มีการดำเนินธุรกิจและใช้จริงในท้องตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

นางสาวศศินพิมพ์ ศรีสุขใส นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้ทำงานกับบริษัท I connect Telecom

May

29

2017
นางสาวศศินพิมพ์ ศรีสุขใส นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้ทำงานกับบริษัท I connect Telecom

นักศึกษา น.ส. ศศินพิมพ์ ศรีสุขใส สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้ทำงานเรียนรู้กับบริษัท I connect Telecom ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณสื่อสาร ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโครงการ/วิศวกรเทคนิคได้ โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบสัญญาณสื่อสารของโครงการ พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single  Rail Transfer Operations: SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ Italian-Thai Development PCL (ITD) และ Henan Weihua Heavy Machinery Company Limited หรือ  ITD-WH Consortium

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับฟังบรรยาย พบปะ พูดคุยกับวิทยากร

May

29

2017
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับฟังบรรยาย พบปะ พูดคุยกับวิทยากร

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับฟังบรรยาย พบปะ พูดคุยกับวิทยากรที่พร้อมมอบประสบการณ์และแนะนำแนวทางในการทำงาน

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2540 และกิจกรรมค่ายแม่ไทร

May

24

2017
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2540 และกิจกรรมค่ายแม่ไทร

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกแม่ไทร และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ