News

ข่าวสารและประกาศ

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักศึกษาชั้น ปีที่ 1ร่วมประชุมผู้ปกครองและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

Jul

11

2016

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 นี้ ในรูปแบบของกิจกรรมเข้าค่ายเป็นเวลา
2 วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ

ตารางเรียนและตารางสอบประจำภาคต้นปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

Jul

05

2016

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบภาคต้นประจำปีการศึกษา 2559 ตามรายวิชาต่างๆดังนี้ค่ะ​

อ่านต่อ

คณะฯ กำหนดวันให้ นศ เข้าพบ อ. ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 59

Jul

05

2016

ฝ่ายวิชาการคณะวิศวฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบดังนี้
1) คณะฯ กำหนดวันให้ นักศึกษา เข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 59  ณ ห้องกิจกรรม ป.ตรี  ตามเวลาดังนี้

อ่านต่อ

ตารางเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559

Jun

24

2016

นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถตรวจสอบตารางเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่ค่ะ

อ่านต่อ

ประกาศเรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมทางวิชาการ

Jun

17

2016

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมทางวิชาการ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 โปรดมาพบกันบริเวณธนาคารกสิกรไทยหน้ามหาวิทยาลัย *** เวลา 12.45 น.*** เพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

May

18

2016

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และฟังบรรยายในหัวข้อ "สร้างแรงบันดาลใจกับธุรกิจ Start Up" โดยคุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ศิษย์เก่าวิศวฯรุ่น 1) และคุณสีหนาท ล่ำซำ (ศิษย์เก่ารุ่น 2) และการบรรยายในหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์และวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเยี่ยมขมกระบวนการผลิตของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

May

10

2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะเตรียมความรู้ในการทำงานจริง และการทำงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรและหนังสือเรียน และยังได้พิจารณาเห็นว่าการนำนักศึกษาไปดูงานกับบริษัท จะสามารถส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจมากขึ้นในการนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้จริง จึงอนุมัติจัดทำโครงการพานักศึกษาเข้าศึกษากระบวนการผลิตของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 9 เมษายน 2559

อ่านต่อ

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและมอบให้กับนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

Apr

29

2016

สวัสดีค่ะ เช้านี้เป็นฤกษ์งามยามดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และจะมีการมอบเสื้อชอปในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ

อ่านต่อ