News

ข่าวสารและประกาศ

ทุนเต็มจำนวน "ทุนวิศวะ หัวการค้า" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

Mar

17

2016

เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนเต็มจำนวน "ทุนวิศวะ หัวการค้า" โดยผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยที่ 3.00 ขึ้นไป และมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

อ่านต่อ

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปไม่มีวันกลับ คุณพ่อของ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์

Mar

11

2016

​คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์​ ที่เสียคุณพ่อไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

อ่านต่อ

คณบดีกำหนดพบนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันศุกรที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง 10301

Mar

07

2016

คณบดีกำหนดพบนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันศุกรที่ 12 ก.พ. 2559  เวลา 16.30 น.  ณ ห้อง 10301

อ่านต่อ

กำหนดการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ครั้งที่ 2/2558 (ภาคปลาย) และครั้งที่ 3/2558

Feb

18

2016

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม จึงประบปรุงกำหนดการสอบวิชา Exit01 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากเดิมซึ่งจัดสอบในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปมาเป็นการจัดสอบ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา HG012 ดังนั้นจึงได้กำหนดให้เพิ่มชื่อนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ในระบบบริการนักศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย/2558 เพื่อให้นักเรียนมีตารางสอบวิชา Exit01 ในวันสุดท้ายของการสอบไล่โดยอัติโนมัติ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์

Feb

11

2016

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์ "ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้" ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กุมภาพันธ์ 59 นี้ ที่ศูนย์การแสดง Bitec บางนา

อ่านต่อ

ความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

Feb

02

2016

ในวันที่ 29 มกราคม 2559 รองอธิการบดีอาวุโส คณบดี และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในด้านวิชาการ และวิจัย กับรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายคำนวณ ทองนาค และทีมงาน ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างบุคลากรบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบรางที่ยังขาดแคลนอีกมาก การพัฒนาบุลากร งานวิชาการ และงานวิจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Jan

27

2016

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 27 มกราคม 2559

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเต็มเพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559

Jan

25

2016

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเต็ม (เรียนฟรี) ในปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ