News

ข่าวสารและประกาศ

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมหารือในการทำความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับคณะจาก Nakaoka University ประเทศญี่ปุ่น

Jul

25

2016

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมหารือในการทำความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับคณะจาก Nakaoka University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้วิชาการ ชุมชน 1 ไร่ 1 แสน

Jul

25

2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้วิชาการ ชุมชน 1 ไร่ 1 แสน สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการการเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ และสาธิตปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มชุมชนดังกล่าว

อ่านต่อ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจระบบราง เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของรถไฟฟ้าความเร็วสูง

Jul

25

2016

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจระบบราง เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของรถไฟฟ้าความเร็วสูง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อ่านต่อ

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักศึกษาชั้น ปีที่ 1ร่วมประชุมผู้ปกครองและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

Jul

11

2016

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 นี้ ในรูปแบบของกิจกรรมเข้าค่ายเป็นเวลา
2 วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ

ตารางเรียนและตารางสอบประจำภาคต้นปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

Jul

05

2016

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบภาคต้นประจำปีการศึกษา 2559 ตามรายวิชาต่างๆดังนี้ค่ะ​

อ่านต่อ

คณะฯ กำหนดวันให้ นศ เข้าพบ อ. ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 59

Jul

05

2016

ฝ่ายวิชาการคณะวิศวฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบดังนี้
1) คณะฯ กำหนดวันให้ นักศึกษา เข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 59  ณ ห้องกิจกรรม ป.ตรี  ตามเวลาดังนี้

อ่านต่อ

ตารางเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559

Jun

24

2016

นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถตรวจสอบตารางเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่ค่ะ

อ่านต่อ

ประกาศเรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมทางวิชาการ

Jun

17

2016

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมทางวิชาการ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 โปรดมาพบกันบริเวณธนาคารกสิกรไทยหน้ามหาวิทยาลัย *** เวลา 12.45 น.*** เพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ

อ่านต่อ