News

ข่าวสารและประกาศ

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและมอบให้กับนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

Apr

29

2016

สวัสดีค่ะ เช้านี้เป็นฤกษ์งามยามดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และจะมีการมอบเสื้อชอปในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ

อ่านต่อ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.มณิสรา พานักศึกษาเข้าศึกษาระบบขนส่งและการจัดการคลังสินค้า บริษัทเคอรี่ โลจิสติกส์

Apr

27

2016

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะเตรียมความรู้ในการทำงานจริง และการทำงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรและหนังสือเรียน และยังได้พิจารณาเห็นว่าการนำนักศึกษาไปดูงานกับบริษัท จะสามารถส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจมากขึ้นในการนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้จริง จึงอนุมัติจัดทำโครงการพานักศึกษาเข้าศึกษาระบบกระจายสินค้าและคลังสินค้า  ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ. บริษัทเคอรี่ โลจิสติกส์

อ่านต่อ

ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานของ ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

Mar

18

2016

ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงาน ปั๊มน้ำเคลื่อนที่ได้สำหรับเกษตรกร ผลงานของ ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานวิจัยขายได้ จัดโดยสำนักกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกระทรวงพลังงาน

อ่านต่อ

ทุนเต็มจำนวน "ทุนวิศวะ หัวการค้า" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

Mar

17

2016

เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนเต็มจำนวน "ทุนวิศวะ หัวการค้า" โดยผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยที่ 3.00 ขึ้นไป และมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

อ่านต่อ

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปไม่มีวันกลับ คุณพ่อของ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์

Mar

11

2016

​คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์​ ที่เสียคุณพ่อไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

อ่านต่อ

คณบดีกำหนดพบนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันศุกรที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง 10301

Mar

07

2016

คณบดีกำหนดพบนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันศุกรที่ 12 ก.พ. 2559  เวลา 16.30 น.  ณ ห้อง 10301

อ่านต่อ

กำหนดการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ครั้งที่ 2/2558 (ภาคปลาย) และครั้งที่ 3/2558

Feb

18

2016

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม จึงประบปรุงกำหนดการสอบวิชา Exit01 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากเดิมซึ่งจัดสอบในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปมาเป็นการจัดสอบ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา HG012 ดังนั้นจึงได้กำหนดให้เพิ่มชื่อนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ในระบบบริการนักศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย/2558 เพื่อให้นักเรียนมีตารางสอบวิชา Exit01 ในวันสุดท้ายของการสอบไล่โดยอัติโนมัติ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์

Feb

11

2016

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์ "ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้" ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กุมภาพันธ์ 59 นี้ ที่ศูนย์การแสดง Bitec บางนา

อ่านต่อ