News

ข่าวสารและประกาศ

นายพรเทพ มานิตย์วงศ์ ได้รับรางวัล ชมเชย การพัฒนาเครื่องตัดแผ่น Aluminium Composite ด้วยระบบ CNC

นายพรเทพ มานิตย์วงศ์ ได้รับรางวัล ชมเชย การพัฒนาเครื่องตัดแผ่น Aluminium Composite ด้วยระบบ CNC

ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย พรเทพ มานิตย์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในที่ปรึกษาของ รศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับผลงานรางวัล ชมเชย การพัฒนาเครื่องตัดแผ่น Aluminium Composite ด้วยระบบ CNC ในงาน Thailand Research Expo 2017 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว.ช.