News

ข่าวสารและประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบกลางปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561 ต้นปีมาไม่ทัน มาสมัครเข้ากลางปีได้ค่ะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบกลางปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561 ต้นปีมาไม่ทัน มาสมัครเข้ากลางปีได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์รับสมัครนักศึกษาได้เปิดรับสมัครนักศึกษากลางปี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มกราคม 2561

ต้นปีสมัครไม่ทัน มาสมัครเข้ากลางปีได้ค่ะ