Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

รางวัลและผลงาน

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ผศ.ดร.ชนะ คว้ารางวัล Bronze Award
รับมอบเครื่องยนต์จาก Yamaha
นวัตรกรรม จานกาบหมาก
รางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์
สาขาไฟฟ้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
UTCC Robots Challenger 2008