Our Career

หน้าที่การงานและความทรงจำเก่าๆ

รางวัลและผลงาน

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

รับมอบเครื่องยนต์จาก Yamaha
นวัตรกรรม จานกาบหมาก
รางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์
สาขาไฟฟ้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
UTCC Robots Challenger 2008