Our Career

หน้าที่การงานและความทรงจำเก่าๆ

แนะแนวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

แนะแนวการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ