Our Career

หน้าที่การงานและความทรงจำเก่าๆ

แนะแนวโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ช่วงนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกิจกรรมดีๆในการแนะนำการศึกษา ในหลักสูตรใหม่ๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับหลายๆโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย และยังมีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั้งทุนเต็มและทุนกึ่งหนึ่งของทางคณะด้วยครับ วันนี้เป็นตัวอย่างบรรยากาศของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ