Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย
อบรม Toyota Production System
อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง
เผยแพร่ความรู้วิชาการ 1 ไร่ 1 แสน
ประชุมออกแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
รับมอบเครื่องยนต์จาก Yamaha
แนะแนวการศึกษาต่อทางด้านวิศวกร
Meeting for collabolating
ประชุมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
งานออกบูทนวัตรกรรมที่ใบเทคบางนา
Meeting Partners