Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ออกบูท งาน Engineering Expo 2016
ออกบูท งาน Engineering Expo 2016
นวัตรกรรม จานกาบหมาก
นวัตรกรรม จานกาบหมาก
อบรมการพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟฟ้า
อบรมการพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟฟ้า
รางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์
รางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ชนะ อบรม Car Design
ผศ.ดร.ชนะ อบรม Car Design
ประชาสัมพันธ์ภาคอีสานช่วง 2
ประชาสัมพันธ์ภาคอีสานช่วง 2
สาขาไฟฟ้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
สาขาไฟฟ้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ค่ายครูแนะแนว สังขละบุรี
ค่ายครูแนะแนว สังขละบุรี
วันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี
โครงการ สานฝันวิศวฯ - ครูแนะแนว
โครงการ สานฝันวิศวฯ - ครูแนะแนว
ทำบุญคณะวันสถาปนาครบรอบปี 2557
ทำบุญคณะวันสถาปนาครบรอบปี 2557
โครงการสัมมนาคณะฯปี 2557 (เฟส 2)
โครงการสัมมนาคณะฯปี 2557 (เฟส 2)