Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

โครงการเส้นสู่วิศวฯนักบริหาร
สัมมนาคณะประจำปี 2555
ดูงานบริษัทน้ำตาลมิตรผล (ด่านช้าง)
งานปัจฉิมนิเทศ 2554
เทศมหาชาติ
ทำบุญคณะครบรอบ 20 ปี
UTCC Robots Challenger 2008
โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรผู้บริหาร
สัมมนาคณะที่อัมพวา
งานเลี้ยงปีใหม่คณะ 2551
ประชาสัมพันธ์สายอีสานครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์สายอีสานครั้งที่ 1