สวัสดีค่ะ!, ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรระยะสั้นสำหรับองค์กรธุรกิจ

Hello!, Welcome to our training

เลือกหลักสูตรที่น่าสนใจ

  1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO39001 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Arena เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ
  3. บริหารสินค้าคงคลังหลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 4.0
  4. เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงชื่อสมัครตอนนี้เลย

หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม