ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์:
0-2697-6705
โทรสาร:
0-2275-4892
อีเมลล์:
engineer@utcc.ac.th

แผนที่ตั้ง

เวลาทำการ

วันอาทิตย์
ปิดทำการ
วันจันทร์
8:30–17:00
วันอังคาร
8:30–17:00
วันพุธ
8:30–17:00
วันพฤหัสบดี
8:30–17:00
วันศุกร์
8:30–17:00
วันเสาร์
ปิดทำการ