หลักสูตร

การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Arena เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2560

การสร้างแบบจำลองสถานการณ์และทำการทดลองกลยุทธ์ต่างๆโดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์และให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งซอฟต์แวร์ Arena Simulation นับเป็นซอฟแวร์สำเร็จรูปที่สามารถใช้งานในการสร้างแบบจำลองได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้แบบจำลอง ARENA เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ” โดยหลักสูตรนี้เป็นการนำเทคโนโลยีด้านการจำลองสถานการณ์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการตัดสินใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของการสัมมนา

  1. หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ
  2. การใช้ซอฟแวร์ Arena เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าในแบบจำลอง
  3. การสร้างแบบจำลองโดยใช้ Basic Process Template
  4. การสร้างแบบจำลองโดยใช้ Advance Process เบื้องต้น
  5. การทำ Animation อย่างง่าย

วิธีการรับสมัคร

มีค่าลงทะเบียน 5,000.00 บาท

วันเวลาและสถานที่

วันที่: 17 - 19 มิถุนายน 2560 เวลา 00:00 น. (อีก 100 วัน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร. 02-697-6705 (คุณฐิติรัตน์) หรือ 099-915-2922 (คุณสุภมาส)
Email: supamas.milk@gmail.com

ลงชื่อสมัครตอนนี้เลย