หลักสูตร

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO39001

การจัดการความปลอดภัยทางถนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยโลจิสติกส์ และบริษัท ClassNK ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินระบบความปลอดภัยในการขนส่งจากประเทศญี่ปุ่น ได้นำเสนอการอบรมเชิงสัมมนาด้าน Logistics Innovation ในหัวข้อเรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO39001 (การจัดการความปลอดภัยทางถนน) เพื่อส่งเสริมและแนะนำให้บริษัทขนส่งภายในประเทศขอรับรองมาตรฐาน ISO39001 เพิ่มมากขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื้อหาของการสัมมนา

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน ISO39001
  2. การดำเนินการและสิทธิประโยชน์ของมารฐาน ISO39001
  3. การแนะนำขั้นตอนการของการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านการขนส่งสินค้าแช่เย็นของประเทศญี่ปุุ่น

วิธีการรับสมัคร

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วันเวลาและสถานที่

วันที่: 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. (อีก 1 วัน)
สถานที่: ห้อง 5303 อาคาร 5 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เวลา กำหนดการ
13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 - 14.15 น. พิธีเปิด
14.15 - 14.45 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน ISO39001
14.45 - 15.15 น. การดำเนินการและสิทธิประโยชน์ของมาตรฐาน ISO39001
15.15 - 15.30 น. พักรับประทานของว่าง
15.30 - 16.00 น. การแนะนำขั้นตอนการของการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านการขนส่งสินค้าแช่เย็น
16.00 - 16.15 น. นโยบายเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านการขนส่งสินค้าแช่เย็นของประเทศญี่ปุ่น
16.15 - 16.30 น. การเสวนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร. 02-697-6705 (คุณฐิติรัตน์) หรือ 099-915-2922 (คุณสุภมาส)
Email: supamas.milk@gmail.com

ลงชื่อสมัครตอนนี้เลย