ช่องทางและวิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยช่องทางดังนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: “นางสาววัชรวี จันทรประกายกุล และ นายวัฒนชัย พฤกษ์กานนท์”
เลขบัญชี 030 – 0 – 31157 – 8 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารแล้วให้ส่งแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in ไปที่คณะวิศวฯ หมายเลขโทรสาร: 02-275-4892 หรือ Email: supamas.milk@gmail.com