1. ทำความเข้าใจก่อนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

  1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. โอนเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน และแจ้งโอนเงิน ศึกษาวิธีการชำระเงิน

2. เลือกหลักสูตร

3. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร

*โปรดป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

4. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

*โปรดป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ชื่อองค์กร/บริษัท
ประเภทธุรกิจ