เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

About us

Visit facebook fanpage

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน-สถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

หน่วยงาน - สถาบัน ในประเทศ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

1

เบนซ์ทองหล่อ (บริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัด)

ประเทศไทย

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

2

สภาหอการค้าไทย

ประเทศไทย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

3

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประเทศไทย

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

4

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

ประเทศไทย

สถาบันจัดชั้นเรือ ClassNK

5

สถาบันจัดชั้นเรือ ClassNK

ประเทศไทย

International Institute and Faculty

Nagaoka University of Technology

1

Nagaoka University of Technology

Japan

Faculty of Information and Communications, Stuttgart Media University

2

Faculty of Information and Communications, Stuttgart Media University

Germany

Liuzhou Railway Vocational and Technical College

3

Liuzhou Railway Vocational and Technical College

China

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

4

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Netherlands