Courses

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

เปิดโอกาสทางการศึกษา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรเรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้"

หลักสูตรที่เปิดสอน

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

  • เป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา

  • 2 ปีการศึกษา และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

  • สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย