Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
18/03/2017 วิศวะโลจิสติกส์ มณทิรา
11/03/2017 คณะวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามีเรียนแค่วันเสาร์/อาทิตย์มั้ยคะ ชนาภัทร
09/03/2017 การเรียนต่อ เวชนา
06/03/2017 การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา SUCHART
05/03/2017 การศึกษาต่อ ฉวีวรรณ
23/02/2017 ทุนเต็ม Dek60
11/02/2017 คณะวิศวกรรม นร.61
28/11/2016 การรับสมัคร คณะบัญชี ระดับปริญญาโท ภาควันเสาร์ วันอาทิตย์ เอกณรงค์
25/08/2016 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 3 นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
30/04/2016 เกียรตินิยม Anusorn
18/04/2016 ขอใบ กว อุตสาหการ ไม่ได้ ศิษย์เก่า
02/03/2016 สอบถามเรื่องเอกเลือกเปิดตอนสัมเมอร์ไหมครับ วิชาญ
11/02/2016 ขอสอบถามครับ Sitthiwat
23/01/2016 สอบถามหลักสูตร ป เอก โลจิสติกส์ ณัฐพล
25/09/2015 ทุนรัตนมงคล คณะวิศวะ Kodchpon
05/09/2015 น้องสับสนชื่อสาขาของระบบรางคับ 5707100026
05/08/2015 ใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการ ศิษย์ เก่า
29/04/2015 การเปิดซัมเมอร์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(JAVA)1 วิลาสินี
13/04/2015 ใบ กว. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง Pea
27/03/2015 หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง sasida