Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
23/03/2015 การเทียบโอนปริญญาใบที่2 นพดล
01/03/2015 การไปดูงาน นักศึกษา
30/11/2014 เปิดอิเล็กทรอนิกส์ ชิด
14/10/2014 อาจารย์สบายดีไหมครับ ศิษย์เก่า
30/07/2014 ขออนุญาตสอบถามอีกนิดนะครับ bench
22/07/2014 เรื่องการสอบทุนเต็มและกึ่งนึง Bench
03/07/2014 ใบ กว วิศวกรรมอุตสาหการ Chana
02/07/2014 วิศวกรรม อุตสาหการ Chank
04/06/2014 เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นศ.
31/05/2014 Surface Pro นิสิตใหม่
21/05/2014 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนโปรเจคค่ะ นักศึกษา
11/03/2014 สาขาวิศวกรรมด้านระบบรางควรเปิดหลักสูตรสำหรับคนทำงานแล้วด้วยครับ วทัญญู แสงลา
20/01/2014 อยากเรียนเชิญเป็นวิทยการพิเศษ logistic มีความสำคัญอย่างไร ต่อ AEC ล้ง IE รุ่น 8
04/01/2014 ทุนเกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละสาขา นักศึกษาชั้นปีที่3
24/12/2013 บอร์ดศิษย์เก่า 427IE10
18/12/2013 ถามเรื่อง notebook คับ ปี1
21/11/2013 เกียรตินิยม นศ.ปี2
16/11/2013 ทุนของคณะ ว่าที่นักศึกษา มกค.
07/11/2013 ก.ว. อุตสาหการ ปี 2546-2550 ลูกศิษย์ รหัส 46101xx ของอาจารย์
17/10/2013 วิศวกร นักศึกษาโลจิสติกส์