Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
23/01/2016 สอบถามหลักสูตร ป เอก โลจิสติกส์ ณัฐพล
25/09/2015 ทุนรัตนมงคล คณะวิศวะ Kodchpon
05/09/2015 น้องสับสนชื่อสาขาของระบบรางคับ 5707100026
05/08/2015 ใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการ ศิษย์ เก่า
29/04/2015 การเปิดซัมเมอร์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(JAVA)1 วิลาสินี
13/04/2015 ใบ กว. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง Pea
27/03/2015 หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง sasida
23/03/2015 การเทียบโอนปริญญาใบที่2 นพดล
01/03/2015 การไปดูงาน นักศึกษา
30/11/2014 เปิดอิเล็กทรอนิกส์ ชิด
14/10/2014 อาจารย์สบายดีไหมครับ ศิษย์เก่า
30/07/2014 ขออนุญาตสอบถามอีกนิดนะครับ bench
22/07/2014 เรื่องการสอบทุนเต็มและกึ่งนึง Bench
03/07/2014 ใบ กว วิศวกรรมอุตสาหการ Chana
02/07/2014 วิศวกรรม อุตสาหการ Chank
04/06/2014 เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นศ.
31/05/2014 Surface Pro นิสิตใหม่
21/05/2014 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนโปรเจคค่ะ นักศึกษา
11/03/2014 สาขาวิศวกรรมด้านระบบรางควรเปิดหลักสูตรสำหรับคนทำงานแล้วด้วยครับ วทัญญู แสงลา
20/01/2014 อยากเรียนเชิญเป็นวิทยการพิเศษ logistic มีความสำคัญอย่างไร ต่อ AEC ล้ง IE รุ่น 8