Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
16/09/2013 เรียนออนไลน์ ชิด
05/09/2013 อยยากย้ายคณะมาเรียนในปี 2 จักรกฤษณ์
04/09/2013 Notebook นักศึกษาชั้นปีที่1
26/07/2013 การลงทะเบียน นักศึกษา
15/07/2013 เรียนต่อ ปโท นัท
25/06/2013 คณะวิศวกรรมศาสตร์หอการค้าไทย ได้เปิดหลักสูตรเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนต ว่าที่วิศวะ ครับ
25/06/2013 ขอส่งเรื่องรับรองวุฒิไป ก.ค.ศ. beau
25/06/2013 คณะวิศวโลจิสติกส์ ผู้หญิงตัวเล็กๆ
25/06/2013 กว 2555 อุตสาหการ 55
25/06/2013 สาเหตุเกรดที่ไม่ปรากฏในระบบ น.ส.พัชรี ไพรีรณ 5407102001
25/06/2013 วุฒิการศึกษา เด็กโลจิสติกส์
25/06/2013 ทุนการศึกษา One
21/09/2012 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นักศึกษา
21/09/2012 ใบรับรองจบ beautifulbew
13/06/2012 เกรดโปรเจค นักศึกษารหัส 51
13/06/2012 วิชาโทวิศวะคะ อคิราภ์
13/06/2012 การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร ต้องการ ใบ กว.
30/05/2012 สอบถามครับ p.tumvised@hotmail.com
08/05/2012 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 10-11 และ 14-15 พฤษภาคม 2555 นักศึกษา ปี 4
08/05/2012 เรื่อง การส่งนักศึกษาเข้าปฎิบัติธรรม ว่าที่วิศวกรรมไฟฟ้า