Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
15/07/2013 เรียนต่อ ปโท นัท
25/06/2013 คณะวิศวกรรมศาสตร์หอการค้าไทย ได้เปิดหลักสูตรเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนต ว่าที่วิศวะ ครับ
25/06/2013 ขอส่งเรื่องรับรองวุฒิไป ก.ค.ศ. beau
25/06/2013 คณะวิศวโลจิสติกส์ ผู้หญิงตัวเล็กๆ
25/06/2013 กว 2555 อุตสาหการ 55
25/06/2013 สาเหตุเกรดที่ไม่ปรากฏในระบบ น.ส.พัชรี ไพรีรณ 5407102001
25/06/2013 วุฒิการศึกษา เด็กโลจิสติกส์
25/06/2013 ทุนการศึกษา One
21/09/2012 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นักศึกษา
21/09/2012 ใบรับรองจบ beautifulbew
13/06/2012 เกรดโปรเจค นักศึกษารหัส 51
13/06/2012 วิชาโทวิศวะคะ อคิราภ์
13/06/2012 การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร ต้องการ ใบ กว.
30/05/2012 สอบถามครับ p.tumvised@hotmail.com
08/05/2012 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 10-11 และ 14-15 พฤษภาคม 2555 นักศึกษา ปี 4
08/05/2012 เรื่อง การส่งนักศึกษาเข้าปฎิบัติธรรม ว่าที่วิศวกรรมไฟฟ้า
04/05/2012 รับสมัครงานด่วน วันชัย
26/04/2012 กิจกรรมปิจฉิมนิเทศ นักศึกษาโลจิสติกส์
26/04/2012 (test)ยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการคะ ฐา
24/04/2012 แคล3 p