Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
21/09/2012 ใบรับรองจบ beautifulbew
13/06/2012 เกรดโปรเจค นักศึกษารหัส 51
13/06/2012 วิชาโทวิศวะคะ อคิราภ์
13/06/2012 การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร ต้องการ ใบ กว.
30/05/2012 สอบถามครับ p.tumvised@hotmail.com
08/05/2012 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 10-11 และ 14-15 พฤษภาคม 2555 นักศึกษา ปี 4
08/05/2012 เรื่อง การส่งนักศึกษาเข้าปฎิบัติธรรม ว่าที่วิศวกรรมไฟฟ้า
04/05/2012 รับสมัครงานด่วน วันชัย
26/04/2012 กิจกรรมปิจฉิมนิเทศ นักศึกษาโลจิสติกส์
26/04/2012 (test)ยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการคะ ฐา
24/04/2012 แคล3 p