Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
08/05/2012 เรื่อง การส่งนักศึกษาเข้าปฎิบัติธรรม ว่าที่วิศวกรรมไฟฟ้า
04/05/2012 รับสมัครงานด่วน วันชัย
26/04/2012 กิจกรรมปิจฉิมนิเทศ นักศึกษาโลจิสติกส์
26/04/2012 (test)ยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการคะ ฐา
24/04/2012 แคล3 p