Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

คำถามที่คณบดีตอบคำถามแล้ว

วันที่ หัวข้อเรื่อง ส่งโดย
06/01/2019 แต้มสะสมเกรดเฉลียของระดับ มัธยมครับ รัตนัย ปล่องกระโทก
13/11/2018 แผนการเรียน Dek62
30/10/2018 สอบถามเรื่อง การเปิดรับสมัครกลางปีของหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ ผู้สนใจ วิศวะหอการค้า
04/09/2018 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า ภานุวัฒน์ ทติจันทร์
10/08/2018 คุณสมบัติ นายเดวิทย์ โชคขวัญยืน
12/07/2018 สมัครเป็นอาจารย์สาขาวิศวกรรมจัดการธุรกิจระบบราง ปิติ จันทรุไทย
06/07/2018 ย้ายคณะ chanannat
27/06/2018 การสมัครเรียน ปริญญาตรีใบที่2ครับ ณัฐพล มะโนทัย (บุคคลทั่วไปสนใจสมัคร)
13/06/2018 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1504
05/06/2018 สอบถามเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส61
21/05/2018 ขอใบกว ดิเรก
16/05/2018 เรียนวิศวะโลจิสติกส์ Sumitra
12/05/2018 ทุน นักศึก
02/05/2018 ขอกลับมาศึกษาต่อ นายคฑาวุธ คิดเห็น
21/04/2018 การศึกษาต่อ นักศึกษา
29/03/2018 การรับรองหลักสูตร ผู้ปกครอง
19/03/2018 สอบถามเรื่องใบรับรองของสภาวิศวกร Kanchanawadee
13/03/2018 ทุนเต็ม วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง ต้องจ่ายอะไรเพิ่มไหมครับ ชัยพฤกษ์ ดอกไม้งาใ
24/02/2018 สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรไหม นศ.ปี60
30/01/2018 การขอทุน ศิลา