Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Jun

02

2017

คำถาม: การเรียนปรับพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

โดย ปรเมศวร์ เขียนว่า:

สามารถเช็ครายชื่อผู้เรียน ปรับพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ทางไหนบ้างครับ ผมอยากรู้ว่าผมมีรายชื่อใหม

คณบดีตอบว่า:

สามารถเข้าเรียนได้ทุกคนค่ะ เดี๋ยวจะประกาศช่วงเวลาค่ะ โดยปกติประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นสิงหาคมค่ะ เดี๋ยวพบกันค่ะ 

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
คณบดี

เมื่อ: 8 June 2017, เวลา: 09:28AM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น