Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Jan

30

2018

คำถาม: การขอทุน

โดย ศิลา เขียนว่า:

จะมีการเปิดรับทุนรอบสามไหมครับ เนืองจากการขอทุนรอบสองตรงกับการสอบปลายภาคของผมพอดี

คณบดีตอบว่า:

สามารถทำได้ค่ะ รบกวนนักเรียนติดต่อมาที่อาจารย์แบงก์ 086-333-2332 เพื่อทำการนัดสอบหมายทุนในเวลาอื่นค่ะ 

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
คณบดี

เมื่อ: 31 January 2018, เวลา: 10:36AM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น