Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Apr

21

2018

คำถาม: การศึกษาต่อ

โดย นักศึกษา เขียนว่า:

จบ ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ สามารถเทียบโอนป.ตรี วิศวะโลจิสติกส์ ได้หรือไม่ครับ หากว่าได้จะต้องศึกษาอีกกี่ปีถึงจะจบครับ

คณบดีตอบว่า:

สามารถเทียบโอนได้ค่ะ สามารถจบได้ใน 2 ปีการศึกษา 2 ซัมเมอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการศึกษาและวิชาที่เทียบโอนได้ค่ะ 

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
คณบดี

เมื่อ: 21 April 2018, เวลา: 02:44PM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น