Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Jul

12

2018

คำถาม: สมัครเป็นอาจารย์สาขาวิศวกรรมจัดการธุรกิจระบบราง

โดย ปิติ จันทรุไทย เขียนว่า:

ผมชื่อ ดร.ปิติ จันทรุไทย ขอสมัครเป็นอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมจัดการธุรกิจระบบราง ในฐานะอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ ประวิติโดยย่อ จบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิศซกรรมโยธา (ขนส่ง) วิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม เรื่องการศึกษาการขนส่งมวลชนด้วยระบบราง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ บนฐาน scopus และ TCI งานวิจัยหลายเรื่อง และงานวิจัยกับต่างประเทศ ได้ลาออกจากราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนมีนาคม 2561 นี้ เพื่อกลับภูมิลำเนา กทม และดูแลคุณแม่ที่ชราภาพมาก ครับ กระผมมีประสบการณ์ในการสอนกว่า 20 ปี และพร้อมเข้าไปพบท่านในกรณีที่ให้โอกาสหรือส่งประวัติการทำงานให้ท่านครับ

คณบดีตอบว่า:

เรียน ดร.ปิติ ขอขอบคุณสำหรับข้อความนะคะ เดี๋ยวจะให้ทางหัวหน้าสาขาฯ ติดต่อกลับนะคะ 

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
คณบดี

เมื่อ: 13 August 2018, เวลา: 10:17PM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น