Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Sep

21

2012

คำถาม: วิศวกรรมโลจิสติกส์

โดย นักศึกษา เขียนว่า:

อาจารย์ครับผมมีคำถาม 2 ข้อครับ

1) ทำไหม ถ้าไม่มีบริษัท freight forwarder จึงไม่สามารถนำเข้า-ส่งออกสินค้าได้ครับ

2)สาขาวืศวกรรมโลจิสติกส์จะสามารถสอบ ก.ว ได้ไหมครับ เพราะเห็นประกาศว่าสาขานี้สามารถไปสอบของวิศวกรรมอุตสาหการได้

คณบดีตอบว่า:

1. freight forwarder จะทำหน้าที่ในการดูแลการนำเข้าและส่งออก เพราะพวกนี้จะเข้าใจดีว่าเอกสารทั้งหมดต้องการอะไร เรือจะใช้ของสายการเดินเรือใหน ซึ่งพวกนี้จะมี connection กับสายเรือหรือเครื่องบินเป็นอย่างดีครับ

2. ขอได้ครับแต่ต้องเรียนเพิ่มตามที่ กว.กำหนด แต่ประเด็นสำคัญมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ครับ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 21 September 2012, เวลา: 10:14AM

ความคิดเห็น:

  • ผู้เยี่ยมชม
    #1รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์

    25 June 2013, 02:48PM

    บริษัทที่ส่งออกสามารถทำ Freight Forwarder ได้เองเช่นเดียวกนแต่ต้องมีความสัมพันธ์กับสายเรือเป็นอย่างดี จึงทำให้ค่า Freight ถูกครับ

เขียนความคิดเห็น