Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Nov

07

2013

คำถาม: ก.ว. อุตสาหการ ปี 2546-2550

โดย ลูกศิษย์ รหัส 46101xx ของอาจารย์ เขียนว่า:

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กระผมได้เข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อปี 2546-2551 ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานองค์กรของรัฐแห่งหนึ่ง ผมต้องการจะสอบ ก.ว.อุตสาหการของสภาวิศวกร และพบว่าหลักสูตรของปี 2546-2550 ยังไม่ได้การรับรองจากสภาวิศวกร
กระผมขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวด้วยครับ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ ก.ว ด้วยครับ
ขอพระุคุณเป็นอย่างสูง

คณบดีตอบว่า:

ทาง กว.ขณะนี้ตอบมาแล้วครับแต่ปีผมจำได้ว่ารับรองปี 50-55 ผมขอรหัสปีที่เข้าเรียนด้วยครับจะได้ตรวจกลับไปได้ว่าปีใหน ขอบคุณครับ
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 14 November 2013, เวลา: 08:32AM

ความคิดเห็น:

 • ผู้เยี่ยมชม
  #1โดโจ

  14 November 2013, 10:41AM

  ศิษย์เก่าได้แจ้งว่า ศิษย์เก่ารหัส 46 ครับอาจารย์

 • ผู้เยี่ยมชม
  #2ลูกศิษย์ รหัส 46101xx ของอาจารย์

  2 December 2013, 11:14AM

  ผมได้เข้าศึกษาในปี 2546 ครับ รหัส 467101xx ครับ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบด้วยครับผม

เขียนความคิดเห็น