Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Jan

20

2014

คำถาม: อยากเรียนเชิญเป็นวิทยการพิเศษ logistic มีความสำคัญอย่างไร ต่อ AEC

โดย ล้ง IE รุ่น 8 เขียนว่า:

อาจารย์ ครับผมเป็น ศิษย์เก่า ครับ อยากเรียนเชิญอาจารย์เป็นวิทยากร พิเศษ ผมไม่มั่นใจ ว่าอาจารย์มีหัวข้อเกี่ยวกับ AEC หรือเปล่าครับ หรือหัวข้อที่น่าสนใจ โดยจะมีผู้เข้าฟัง 30 ท่าน กลุ่มเป็นผู้ประกอบการ ในกลุ่มโรงแรม ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะสะดวกไหม ครับ<br /> <br /> ปล.อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

คณบดีตอบว่า:

ยินดีครับ ผมทำวิจัยใน AEC ค่อนข้างมาก ที่ใหนครับ
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 11 February 2014, เวลา: 08:54AM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น