Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Mar

11

2014

คำถาม: สาขาวิศวกรรมด้านระบบรางควรเปิดหลักสูตรสำหรับคนทำงานแล้วด้วยครับ

โดย วทัญญู แสงลา เขียนว่า:

ด้วยความเคารพ


หลังจากเปิดหลักสูตรการวิศวกรรมระบบรางภาคปกติแล้ว

อยากให้จัดหลักสุตรสำหรับคนทำงานด้วย เพื่อเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ เพราะภาคปกติ อาจจะไม่เพียงพอครับ

เห็นวิศวกรรมสาขาอื่นๆ เปิดสอนทางไกลแล้ว ขอสาขาระบบรางด้วยครับ
โดยเฉพาะคนทำงานการรถไฟเดิม ที่อยากจะหาความรุ้เพิ่มพูนทักษะก็มีเยอะ
มีหลายๆ ท่าน รักรถไฟ และต้องการทำประโยชน์ให้กับรถไฟ แต่เขาเหล่านั้นจบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ทีม่ใช่วิศวกรรม ขาดโอกาส


ผมอยากให้เปิดสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางรางหลักสูตรทางไกล หรือ หลักสูตรสำหรับคนทำงาน แบบ ภาค เสาร์ อาทิตย์ ด้วยครับ

เพราะคนทีฝันอยากทำงานการรถไฟอยากไปพัฒนารถไฟ เขาไม่มีโอกาสได้เรียน จึงไม่มีโอกาสมีส่วนรร่วมในการพัฒนา

อยากให้เปิดโอกาสสำหรับคนทำงานด้วยครับ
ด้วยการเปิดการเรียนการสอนทางไกลด้านระบบราง ถ้าไม่มีใครทำมาก่อน มหาวิทยาแห่งนี้อาจจะเป็นแห่งแรกที่เปิดซึ่ง็เป็นความภาคภูมิใจครับ

ขอแสดงความนับถือ ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณาครับ

ขอบคุณครับ

คณบดีตอบว่า:

ขอบคุณครับ ไม่เกินปีหน้าครับ
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 25 April 2014, เวลา: 10:08PM

ความคิดเห็น:

  • ผู้เยี่ยมชม
    #1รศ.ดร.วันชัย

    25 April 2014, 10:10PM

    เห็นด้วยครับไม่เกินปีหน้าครับ จะเปิดป.โทครับ

เขียนความคิดเห็น