Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

May

08

2012

คำถาม: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 10-11 และ 14-15 พฤษภาคม 2555

โดย นักศึกษา ปี 4 เขียนว่า:

ทำไมผมไม่มี ในรายชื่อที่ประกาศทางเว็บครับ

คณบดีตอบว่า:

ให้ประสานด่วนที่สาขาครับ ผศ.ชนะ หรือ ผศ.ดร.กาญจนา ด่วน ไม่มีปัญหาครับ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 8 May 2012, เวลา: 09:06AM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น