Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Mar

23

2015

คำถาม: การเทียบโอนปริญญาใบที่2

โดย นพดล เขียนว่า:

อาจารย์ครับผมกำลังจะจบหลักสูตรบริหารโลจิสติกส์ มีความประสงค์จะเรียนวิศวกรรมโลจิสติกส์ที่หอการค้า พอผมเข้าไปดูโครงสร้างหลักสูตรแล้วมีหลายวิชาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ผมเรียนไปแล้ว ผมอยากทราบว่าผมจะสามารถเทียบโอนวิชาเหล่านั้นรวมถึงวิชาพื้นฐานปริญญาตรีได้หรือไม่ครับ อีก1คำถามคือผมไม่ถนัดคำนวนเลยอยากขอคำแนะนำอาจารย์หน่อยครับว่าควรเรียนคณะนี้หรือไม่

คณบดีตอบว่า:

การเทียบโอนสามารถทำได้ครับกับปริญญาใบที่สอง แต่หลักการต่างกันครับระหว่างบริหารโลจิสติกส์กับวิศวโลจิสติกส์ บริหารโลจิสติกส์จะเน้นเรื่องการบริหารและจัดการโดยเฉพาะการนำเข้าและส่งออกเป็นหลัก แต่วิศวโลจิสติกส์จะเน้าการ design logistics เช่นออกแบบคลัง ออกแบบระบบขนส่ง ออกแบบศูนยฺกระจายสินค้า ออกแบบ Racking เพราะฉะนั้นจะใช้การคำนวณที่มากกว่า ถ้าเราจบไปมันเน้นการทำงานที่ต่างกันครับ ถ้าเรามาทางจัดการแล้ว ผมแนะนำว่าคุณควรต่อยอดไปป.โทดีกว่าครับ
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
คณบดี

เมื่อ: 23 March 2015, เวลา: 01:24PM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น